Når kollegaen er på ferie...:
http://www.humor911.no/art.aspx?artID=1293

Må prøves...