Behøved du å hacke en heis, dette er måten å gjøre det på....

http://www.studentplaneten.no/video.php?id=502

- Tre