Propellen falt av småfly:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=183528
De fire passasjerene fikk sjokk da propellen
falt av flyet på turen over Ringerike.
Småflyet var godt oppe i luften da det plutselig
mistet propellen og måtte nødlande på et jorde.