Rotete kontor kan gi høyere lønn:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167343


Professoren ved Universitetet i Oslo er kanskje mannen
som har Norges mest berømte (og rotete) skrivebord.

Ifølge ny forskning er ikke et kaotisk skrivebord
eller et uryddig kontor det verste man kan ha.
Snarere tvert imot.

For mye organisering og rydding av papirer kan gå ut over kreativiteten,
og ta tid fra den jobben folk skal gjøre.
Dersom man har det rotete på kontoret,
er det større sannsynlighet for at lønnen øker, melder dinapengar.se.

I den siste utgaven av svenske Elle Mode forklarer de to britene
at organisering og planlegging stjeler tid fra folks jobb.
Det skal visstnok finnes et optimalt rotenivå der vi jobber på vårt aller beste.

Magasinet refererer også til en undersøkelse gjort av New York Times
som viser at det finnes en direkte sammenheng mellom hvordan
skrivebordet ser ut, og lønnen som blir utbetalt.
Det fremgår at rotete skrivebord gir høy lønn,
mens strøkent skrivebord gir lav lønn.


Et rotete skrivebord kan være et tegn på at vedkommende person gjør mye.
Da er det heller ikke usannsynlig at denne personen
tjener mer penger enn en som jobber mindre, mener Carl August Fleischer.

Jusprofessoren er ikke i tvil om at omfattende rydding
på kontoret ville ha tatt fokuset bort fra arbeidet hans.
Hvis jeg hadde brukt veldig lang tid på å rydde,
ville arbeidskapasiteten helt klart ha blitt redusert, hevder Fleischer.


Klager sjefen din, referer til denne artikkelen i VG.
Print den gjerne ut og lim den på døren din inn til kontoret ditt.
Mulig det virker å ha det rotete alle andre steder.
Klager kjerringa er det bare å vise til dette og si:
"Men, det er jo vitenskapelig bevist"...