Lasse selger mellomnavnet sitt på Ebay:
http://www.dagbladet.no/dinside/2007/04/13/497696.html

Han selger nemlig mellomnavnet sitt.
Høystbydende kan altså gi ham et mellomnavn
etter sitt forgodtbefinnende.

Lasse håper at et større selskap vil slå til
og kjøpe seg reklameplass i navnet hans.


Kankje han burde ha solgt ræva si i stedet...?