Pornosider får ikke .xxx-adresse:
http://www1.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=170890

Mange religiøse grupper gikk sterkt i mot forslaget.
Mange av aktørene i pornoindustrien var også i mot forslaget,
og dette veide tungt da avgjørelsen ble tatt.

Rart å lese om to grupper som dem øverste vere enig i dette...