Mange mobbes i Arbeidstilsynet
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=163136
Mobbing på arbeidsplassen er et større problem i Arbeidstilsynet
enn hva som er vanlig ellers i Norge,
viser den første undersøkelsen av arbeidsmiljøet i etaten.