http://p3.no/dokumentar/studine-soker-deltidsjobb/

At menn tenker med pikken er dette et godt døme på...