http://www.dagbladet.no/dinside/2007/01/12/488684.html

Denne iPod-drevne vibratoren er et annet eksempel
på at erotikkindustrien ikke er tapt bak en vogn teknologisk.