Godt at folk er enige.

Tråden er blitt ryddet i, kommer det mer, trykk på rapporter knappen.

Denne tråden stenges da vi er blitt gjort oppmerksom på tråden, og rydding har blitt gjort.