spesielt siden jeg i dag offisielt har vært med på 27 turer rundt solen
(eller 324 fullmåner)