Mange mennesker er fanger i sine egne sinn, med det menest at dem har fått et innlært syn på hvordan verden skal være og hva som er rett og galt, isteden for at dem har lært å bruke sitt eget sinn, den frie vilje.
Det som er viktig å gjøre før man lærer å bruke den frie vilje, er å ta et valg om å ha gode grunnverdier, verdier som da har til hensikt å forme en god verden for alle. Dette er utrolig viktig, for det er det som da vil bli lagt til grunn ved bruk når en da tenker logisk. Dette vil igjen påvirke følelselivet og man vil få det bra. Man blir mer selvbevisst og selvsikker.

Noen er mer følsomme for kritikk enn andre, om noen kommer med rettferdig kritikk til en som er trent i bruken av den frie vilje, vil vedkommende ikke på noen måte føle seg krenket av denne, men vil da resonnere, er det noe i kritikken?, viss så er..., bra at jeg vart fortalt dette, nå kan jeg finne en løsning på dette som igjen vil hjelpe meg til å bli et bedre menneske.
Andre derimot vil kansje benekte kritikken uten å ha tenkt igjenomm om den er rettferdig eller nødvendig, dermed så vil da denne personen ikke lære av sine feil, og vil ikke utvikle seg noe videre.

Dersom alle hadde åpne sinn med gode grunnverdier, ville man hatt en god verden, krig ville ikke da ha hendt, fordi krig er ikke logisk dersom grunnverdiene er gode.

Men hvorfor ha gode grunnverdier og ikke onde?, har vi ikke evnen til begge deler? hvorfor da velge de gode grunnverdier?. Det skal jeg svare på her.

Dersom vi har et samfunn hvor krig og overgrep er borte, da vil målet være nådd, men selvsagt kan man leke ond, dersom de onde grunnverdier råder i verden, vil man ikke ha mulighet å leke god. F.eks, en som leker "ond" en sm Sadist, en som er ond er en Sadist. Hva er forskjellen? en sm Sadist velger å tre inn i en rolle under en lek men holder seg innenfor de grensene som er satt sammen med masochisten, og har som grunnverdi at masochisten skal få det bra etter endt lek, med ingen varige skader verken på kropp eller sjel. En sadist derimot klarer ikke å skille mellom lek og virkelighet, denne vil kunne opptre sadistisk utenfor lek seansen også og kan også risikere å trå over grensene som er satt før leken. Dermed skade masochisten i det virkelige liv også, istedenfor at masochisten faktisk kommer styrket ut av leken uten varige men.

Innen BDSM har man 3 elementer som danner en helhet. Det går på BD - Bondage & Discipline, Sm - Sadisme / masochisme, D/s - Dominant / submissive.

Det jeg vil begynne med å forklare er hva er Dominanse, i vanlig sex har vi også Dominanse. stereotypien på en Dominant person er en mann, dette fordi menn har pikk. Den som blir penetrert vil uansett være submissive til den Dominante, anal sex gir større Dominans enn vaginal sex. Det å bli kommandere er også å Dominere, det å bli kommandert rundt det er underkastelse (submission),

Det ultimate innen D/s for mange idealet, er TPE, det vil si Total Power Exchange, det vil si at en gir den Dominante utrolig frie grenser, og den Dominante styrer her hele leken, og safe word blir her sjelden eller aldri brukt, da dette er basert på tillit. Dette fører den Dominante dypt inn i Domspace, mens suben blir dratt langt inn i subspace. Bare det å leke TPE gir Dominans og underkastelse i seg selv, da suben er klar over hvilken makt den Dominante faktisk besitter. Det som er utrolig viktig i TPE lek er at tilliten er endelig, og bygd opp gjennom lang tid helst flere år, dette grunnet at uansvarlig TPE lek kan føre til overgrep og misbruk dersom det viser seg å være Sadisme og ikke sm Sadisme.

Hva er subspace? subspace er den tillstanden en submissive kommer inn i, når den blir Dominert over, dette gir en enorm opplevelse, at grensene blir presset men ikke trådd over, når en sub så kommer ut av subspace er den den Dominante sitt ansvar å gi kjærlighet å nærhet til suben, dette er utrolig viktig, om dette ikke blir følgt så er det ikke forsfarlig lek, den submissive vil da kunne oppleve depresjon og tomhets følelse når den tar inn over seg hva den har vært med på i leken.

Den Dominante trenger også kjærlighet etter endt lek, men det er altså da den Dominante sitt ansvar å gi dette til suben, den Dominante kommer inn i Domspace under leken hvor den kjenner på den makten den har over suben, og hvordan den presser grensene til suben.

Det at den Dominante ligger å holder rundt den underkastende etter endt lek, og de begge to kan føle seg trygge og prate åpent om opplevelsen, er en utrolig opplevelse som skaper et uhyre sterkt bånd. Etter endt lek skal det altså være gjensidig åpenhet og respekt.