jeg er helt imponert over hva folket her finner på nettet eller har på sin pc, av bilder, filmkutt osv. Bare folk spør om et bilde eller et filmkutt, så er det bestandig en eller flere som har akkurat det bildet, eller det filmkuttet.

Tror nesten man kan spørre om et hvlket som helst bilde, eller filmkutt så er det noen som har det på sin pc, eller finner det på nettet.
jeg er mektig imponert over folket her.