Skumma idéer ni har för er här i Norge =)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6668566.ab