Skjer ikke noe nr jeg trykker bla i gjennom.som veit hvorfor?