Har sett at det kommer endel raksjoner på at mange ikke forstår en mod`s avgjørelse ang sperring og bann på chatten. Om dere synes at dere er urettferdig bannet eller sperret,er det jo mulighet for å ta det opp med en av oss,og forklare hvorfor du mener det. Vi er bare vanlige mennesker og kan selvsagt gjøre feil vi og. Fordi om vi er mod`s er vi da alle ganske hyggelige mennesker som bare prøver å gjøre chatten ett hyggelig sted å være for alle som kommer hit. Så ikke vær redde for å si din mening eller komme med spørsmål du måtte ha ang chatten eller andre ting... Kos dere så mye på chatten alle sammen.