Nakenprat med pornofilmer, sexleketøy, sexbilder , erotisk chat , norsk porno og erotikk
Side 2 av 3 FørstFørst 1 2 3 SisteSiste
Viser resultatene 16 til 30 av 32
 1. #16
  Medlem siden
  Jun 2005
  Innlegg
  158
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Mann
  regner med at det ikke er noe økonomiske motiv og å spleise på hennes utgifter for å reise hit er jo ganske logisk=) men hvet ikke hhvordan lovens lange arm ser på saken...

 2. #17
  Medlem siden
  Jul 2005
  Innlegg
  3,387
  Fylke
  Kjønn
  Kan nok kunne taes for en slags for "prostiusjon" på den måten at det ligger økonomiske grunner bak saken. (tenker da på salg av bilder / film fra "happeningen" og det at deltakerene må betale for oppholdet og reisen)... ?
  Nyttige / viktige linker for brukere på nakenprat.com
  Spesifikke regler for Opplastning av Film
  Regler og informasjon!
  Hvordan laste opp bilder
  Vil du ha en avatar på forumet?
  Ofte spurte spørsmål

  "∂α∂∂у, ωну ∂σєšи'т тнιš
  мαğиєт ρι¢к υρ тнιš ƒℓσρρу ∂ιšк؟"

 3. #18
  Medlem siden
  Jun 2005
  Innlegg
  158
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Mann
  I norge er det vell kun hallik virksomhet som er ulovlig, i motsetning til i sverige der det er kjøperen

 4. #19
  Medlem siden
  Jul 2005
  Innlegg
  3,387
  Fylke
  Kjønn
  Ok.. Leker litt "advokat" her:..
  noen klipp fra:
  LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
  19. kapittel. Seksualforbrytelser

  § 201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
  a) på offentlig sted,
  b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller
  c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,

  straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

  Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.

  § 202. Den som
  a) fremmer andres prostitusjon eller
  b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte,

  straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.

  Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

  Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

  Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.

  § 203. Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person under 18 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

  Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre aktsom god tro foreligger.

  Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.
  (Prostitusjon er et ganske så vidt begrep..)

  Som en kuroisitet, litt om Porno

  § 204. Den som
  a. utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,
  b. innfører pornografi med sikte på utbredelse,
  c. overlater pornografi til personer under 18 år, eller
  d. holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold,

  straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

  Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

  Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

  Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

  Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76, endret ved lover 4 juli 2003 nr. 78, 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 2 juli 2004 nr. 68 (i kraft 1 jan 2005 iflg. res. 2 juli 2004 nr. 1099), 20 mai 2005 nr. 29.
  Her litt om begrepet barnesex ..

  § 204a. Den som
  a. produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
  b. befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller
  c. forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

  straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

  Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

  Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

  Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

  § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

  Tilføyd ved lov 20 mai 2005 nr. 29.
  § 205. Straffebud i dette kapittel rammer også den som medvirker til handlingen.

  Opphevet ved lov 15 feb 1963 nr. 2, tilføyd igjen ved lov 11 aug 2000 nr. 76.
  21de Kapitel. Forbrydelser mod den personlige Frihed.
  § 224. Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til
  a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,
  b) tvangsarbeid,
  c) krigstjeneste i fremmed land eller
  d) fjerning av vedkommendes organer,

  eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

  På samme måte straffes den som
  a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen,
  b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller
  c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel.

  Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt.

  Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte.

  Endret ved lov 4 juli 2003 nr. 78.
  En "liten" liste å lese ang. prostitusjon for den som gidder, masse irrelvante treff da ..
  http://crawler.norge.no/sok/ny/defau...1=prostitusjon

  puh...
  Nyttige / viktige linker for brukere på nakenprat.com
  Spesifikke regler for Opplastning av Film
  Regler og informasjon!
  Hvordan laste opp bilder
  Vil du ha en avatar på forumet?
  Ofte spurte spørsmål

  "∂α∂∂у, ωну ∂σєšи'т тнιš
  мαğиєт ρι¢к υρ тнιš ƒℓσρρу ∂ιšк؟"

 5. #20
  Medlem siden
  Jul 2005
  Innlegg
  698
  Fylke
  Rogaland
  Kjønn
  Mann
  Sitat Opprinnelig skrevet av Fixxer
  egentlig så er det ikke lov.. var en stor sak om det i svergie med et norskt par så vidt eg kan huske


  men hvem bryr seg
  Må da være lov å betale en reise for noen hvis man vil.......!!!!!

 6. #21
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  432
  Fylke
  Kjønn
  Om noen spør etterpå...
  Så er det jo bare å si at man betalte henne nordover, som man kanskje ville gjort om man sku ha besøk, uansett sex eller ikke...

  Om jeg hadde villet ha ei veninne på besøk som bor i en annen by, og jeg ville spandere en tur på henne hit.. også kom hun oppover, så endte vi i senga.
  sku det da være at jeg betalte for sex?...;p hehe

  men seff, blir jo litt annerledes det da.. men liksom, i bunn å grunn...

 7. #22
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  Nå virker det for å bli mye synsing her, forutenom Lillith som slår i bordet med harde og kalde paragrafer.

  Slik jeg ser det så er det ikke forbudt å tilvirke pornografisk materiale på Norsk jord, og det kan heller ikke sees for prostitusjon at de økonomiske hensiktene ligger i form av "content" (bilder og film)

  Jeg har en advokat i familien som jeg vil rådføre meg med før dette blir en realitet for å forsikre meg om at ingen lovbrudd begås.

  I mellomtiden venter jeg fortsatt på påmeldinger under forutsetning av at alt går etter planen. - I motsatt fall avlyses det helt enkelt...

 8. #23
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  Oppdatering fra Rachel:

  Her er hennes svar på spørsmål som har blitt stilt her angående rissiko for smitte:

  Jeg har normalt ikke noe imot å suge kukk uten kondom, men om gutten vil så er det ikke noe problem for meg om han har kondom på også under blowjobs. Ved vanlig sex eller analsex foretrekker jeg å benytte kondom dersom ikke alle har ferske HIV tester. Jeg kan fremskaffe en slik test om ønskelig, sier hun videre.

  Det ble også stilt spørsmål her angående guttenes krav / ønske om annonymitet, hvor Rachel sier følgende:

  Jeg vil selvfølgelig sudde ut ansiktene på den eller de deltagerne som ikke ønsker å gjenkjennes. Jeg trenger derimot en skriftlig kontrakt på at jeg kan benytte bildene sammen med dokumentasjon på at alle deltagere er over 18 år. Dette for å innfri myndighetskrav til publisering av slike bilder.

 9. #24
  Medlem siden
  Jul 2005
  Innlegg
  3,387
  Fylke
  Kjønn
  Kan ikke fatte at noen engan tenker på å ha ubeskyttet sex, og ihvertfall ikke på en slik setting. Kjønssykdommer florer som aldrig før, med clamydia som en av de mest utbrette :(
  Så, snapp på en gummi eller tre og ha morro
  Nyttige / viktige linker for brukere på nakenprat.com
  Spesifikke regler for Opplastning av Film
  Regler og informasjon!
  Hvordan laste opp bilder
  Vil du ha en avatar på forumet?
  Ofte spurte spørsmål

  "∂α∂∂у, ωну ∂σєšи'т тнιš
  мαğиєт ρι¢к υρ тнιš ƒℓσρρу ∂ιšк؟"

 10. #25
  Medlem siden
  Jun 2005
  Innlegg
  158
  Fylke
  Oslo
  Kjønn
  Mann
  godt sagt lillith, nordmen er noen av europas dårligeste til å pakke på presseningen (og det visse på kjønnsykdoms statesikken), skulle ikke tro at noe så enkelt var så vanskelig=s

 11. #26
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  Med dette svaret fra Rachel så tolker jeg det dit hen at kondom er tingen for alle deltagere, men at du kan få deg litt munnsex om du ønsker det uten kondom. Rissikoen for smitte der er jo meget liten for annet enn Hiv/aids som heldigvis ikke er veldig utbredt på våre kanter.... - Men det er altså en rissiko som er opp til hver og en selv å bedømme.

 12. #27
  Medlem siden
  Nov 2005
  Innlegg
  44
  Fylke
  Kjønn
  Hei Kongen

  Jeg stiller med både spyd og futteral.

  Si fra når du har mere info...

 13. #28
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  Mer info og påmelding gjøres via http://www.pornokongen.com/no/Forums...opic/t=93.html

 14. #29
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  ok. - Vil bare si at jeg blir borte nå frem til ca. 1. juli - I denne tiden vil jeg ikke ha muligheter til å svare på spørsmål i forumet, så jeg håper dere som har interesse også har tålmodighet til å vente på svar til jeg kommer hjem.

  MVH
  PornoKongen

 15. #30
  Medlem siden
  Mar 2006
  Innlegg
  115
  Fylke
  Kjønn
  Beklager at ting har tatt såpass med tid. Var først på jobb i 4 uker uten tilgang til denne typen siter (overvåket netverk til havs), og så var det rett hjem og pakke kofferten for så å reise på ferie...
  Har nettopp kommet hjem og skal snart reise på jobb igjen i 4 uker til.

  Har fått en del henvendelser fra menn som vil være med, men de fleste er svar på 2 eller 3 setninger. Jeg kommer nå til å kontakte de og se om de er seriøse.

  Jeg kommer til å droppe allt mas om betaling. Jeg vil ikke komme i den klemma at jeg blir stående som en hallikk. Jeg kommer derfor ikke til å kreve at noen er med på å dele utgifter for å være med. I stedet kommer det til å oppfordres til å frivillig bidra med valgfri donasjon til dekking av utgifter. Dere bestemmer da altså størrelsen på bidraget selv.

  Tidspunktet er ikke heller endelig avklart ennå. Jeg kontakter Rachel nå for å finne ut når det passer best for henne. Jeg regner med at midten av september eller i november skulle bli bra, og jeg regner med at Oslo blir det naturlige stedet.

  Jeg kommer tilbake med mer info så snart jeg vet noe mer håndfast.

  Hører gjerne fra alle interesserte pr. epost - roger@pornokongen.com , og skriv gjerne mer enn en setning, vær så snill...


Side 2 av 3 FørstFørst 1 2 3 SisteSiste

Trådinformasjon

Users Browsing this Thread

Det er for øyeblikket 1 brukere som leser denne tråden. (0 medlemmer og 1 gjester)

Lignende Tråder

 1. innendørs gb arrangeres i slutten av oktober- der du kan delta.
  Av gb arrangøren i forumet Mann søker kvinne
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: 18-10-15, 08:54
 2. Du kan nå tilpasse og designe egen profil
  Av Admin i forumet Generell prat
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: 09-12-08, 21:52
 3. Du kan nå opprette grupper
  Av Admin i forumet Generell prat
  Svar: 12
  Nyeste innlegg: 03-12-08, 19:20
 4. Svar: 1
  Nyeste innlegg: 02-12-08, 23:01
 5. Du kan tro du vet alt..
  Av ZuperKitten i forumet Generell prat
  Svar: 1
  Nyeste innlegg: 15-12-06, 00:50

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •  
kripos