Noe som har erfaringer med dogging på kyrkjetangen ? Er det noe aktivitet der? Hvor er det best og stå?