Noen i bergen som er på stranden i dag? Hvilke strand?