Er her noen som har peiling på hvilke av de viktigste statlige sidene det var som spredte virus i juni? hemmelighetsskremmeriet rundt dette minner om regimer vi ikke liker å sammenligne oss med! Kanskje det skyldes redsel for erstatningsansvar.....