Hva skal man finne på en kjedelig Langfredag i et dødt Oslo by?.