Pm sendt til alle, sjekk innboks treff blir ved månedskifte juli/august

Pm for mer info