Det fins en del gode noveller rundt om her på forumet. Kan det ikke ha vært en ide å samle noveller i eget underforum?