Hva med en camp sammen med flere fra np?
Samles et sted for spennende møte.