hvem er kulest? kaffekongen eller julebruskongen?
kjekk det ut da!

humorlib.no/index.php?lang=NO&nMTID=1&nIID=6062&action=shwitm& id=105

www.youtube.com/watch?v=gJg5btxIjYA