Neida, jeg kan suge den bort....ml for ml...nedenfra!