Glad av sex på hjernen:
http://www.kk.no/php/art.php?id=515101

Å ha «sex på hjernen» fungerer som
den reneste lykkepillen for mannfolk.


En studie av rundt 4000 eldre australske menn
viser at såkalte sexhormoner er det som holder menn oppe.


Fitte på blå resept...?