Vet ikke helt hvorfor jeg gidder, men ok. Du vil ha referanser. Referanser som jeg ikke trenger forklare hva betyr eller som er fra kilder som trenger utdypning for å forklare at de er pålitelige.

Da siterer jeg fra en rapport utarbeidet av Kanadisk forening for fødselsleger og gynekologer.

http://www.sexualityandu.ca/resource...canadian-youth og last ned rapporten "Sexting: Considerations for Canadian Youth"

I den står det blant annet: "Until recently, most of the media coverage of teen sexting has taken place in the United States where a number of
teenagers have been charged and convicted of distributing child pornography
because of their sexting activities." (mine uthevelser)

(For de som ikke er kjent med amerikansk rett så er det sjelden noen blir dømt for slike ting av den grunn at de "får lov" å erklære seg skyldig i en mindre forbrytelse mot å slippe å få lange straffer og stå resten av livet på Sex Offender lister sammen med pedofile voldtekstmenn. Såkalt Plea Bargain som de fleste kjenner fra krimserier. De blir altså straffet unsett, men de slipper 15 års fengsel og livsvarig gapestokk.)