Man kan søke her og der ..ikke at man får svar i ny og ner.. Men i Hammerfest så får æ nu d minSte en venn