Alle kan skrive en mld.. ;-) svarer alle... håper du vil snappe litt eller snakkes på skype? :-) ta kontskt yten å spekulere ;-) Venteeer!!! ;-)