Har noen her prøvd å feste naken ?
Hvordan var det ?