27 årig mann som är ny i byn, letar efter dame. Ser bätter ut än 'average'. Kjör sportbil og är VD/CEO för ett multi-företak, reiser kun till Cannes/ST. tropez og miami på sommaren/vintern för att festa.

Låter det intressant? Let me know, så sender jag en bilde till dig.