Datatilsynet rystet over Bjarne Håkon Hanssen:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=175851
Datatilsynet retter sterk kritikk mot forslaget
fra arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
om ytterligere innsyn i folks medisinske og private forhold.

NAVs tilgang til journalene blir i alle fall enklere enn politiets,
selv når politiet etterforsker alvorlig kriminalitet, mener Datatilsynet.

I realiteten vil NAV få en blankofullmakt til å innhente opplysninger
det til enhver tid finner relevant,
også om andre enn stønadsmottakeren,
skriver Datatilsynet i høringsuttalelsen.


Gratulerer.
Sikkert i sin beste mening.
Men, politikere tenker ikke akkurat mer enn nesen rekker.