Det blæs på toppen... Og det bli da bad hair day ....