Dokumentavgiften:
Dokumentavgiften er en stor inntektskilde for staten.
I år vil den sannsynligvis innbringe over 5 milliarder kroner.
Dette er en skatt som bare har til hensikt å skaffe mer penger i statskassa. Avgifter som tinglysningsgebyrer og byggesaksgebyrer
ønsker vi å videreføre etter selvkostprinsippet, forklarer Peter Batta.

Med milliardtap i vente dersom avgiften fjernes eller reduseres,
er det fristende for regjeringspartiene å beholde den.
SV foreslo for eksempel i 2003, mens de fremdeles satt i opposisjon,
å fjerne dokumentavgiften for førstegangsetablerere under 30 år.
Men i forslaget til revidert nasjonalbudsjett sies det ingenting
om reduksjon av dokumentavgiften.
Finanspolitisk talsmann i SV, Heikki Holmås, uttalte tidligere i år at
dersom dokumentavgiften skal fjernes,
må andre skatter eller avgifter settes opp,
noe som vil være mer naturlig å gjøre i et ordinært statsbudsjett.


Blodsugere...