Vi er et par som er kommet i et mer utforskende stadie innen sex. Vi tar veldig gjerne imot tips, av alle slag I hjemmet begrenser det seg litt pga barn... Så vi vil gjerne ha ideer til hvordan øke spenningen i en hektisk hverdag