en annen ting er at slike tråder burde bli flyttet til et eget kategori til skrekk og advarsel.
Slikt det er i dag, så slettes trådene og snart er det bare et minne i det fjerne.