Bistand sånn det funker i dag er formålsløst så lenge multinasjonale selskaper hindrer u-land tilgang til eget marked.
Noen prosjekter har derimot fungert bra, som Tanzania Women's Bank, eller kvinnebanken på norsk. Microlån har blitt gjort tilgjengelige slik at de har kunnet starte en liten virksomhet som forhåpentligvis vil vokse over tid. Dette prosjektet retter seg mot ressurspersoner som vil oppnå noe på egen hånd.