eg er lei å ronke selv, er sefølgelig med på mer visst du vil...