176 høy, 75kg, brunt kort hår.
Vært 1 år i militære, trener 3 ganger uken nå.
PM