Ser at det er få jenter her, men prøver for det... Kunne tenkt meg å komme i kontakt med jenter i Østlandsområdet.