Skriv en pm da vel. Full diskresjon ønskes og loves