er på hotell i stavanger 24-26-oktober, søker neoen lekne av begge kjønn