Jeg ønsker å være tilskuer når dere koser.
Ingen krav til at jeg må få delta. Om dere vil ha bilder eller film, ordner jeg gjerne det med deres kamera