jeg er et lite slavekrek som ikke kan ha noen annen mening med tilværelsen enn å tjene min fremtidige Herskerinne.

jeg regner med at Hun tar på hansker før Hun skal mishandle meg.