Æ meldt mæ inn her for å kom i kontakt med likesinna folk og spennende folk som kunne snakke om spennende ting så jeg håper jeg hører noe fra flere snart for det hadde vært hyggelig sees