18 til 30. spiller egentlig liten rolle, bare intressert i uplikta sex
helst i nærområdet ! send en personlig melding viss intressert