Jeg er med på det meste. og mine behov komer ikke før dine. kvinne kroppen er et Tempel