Stlling ledig som "bedre halvdel"!

Vil med dette lyse ut stillingen som "Bedre Halvdel" da denne har vært ubemannet i for lang tid. Ting går for lut og kaldt vann og jeg ser virkelig viktigheten av å ha en person til å fylle denne rollen. Er du bare ute etter moro så funker det å:-P

Send skriftlig søknad m/ CV til: Meg og legg gjerne ved et bilde

- - - -Mann, 29år, Østlandet.