søker kvinnlig sexyhushjelp til vask av leilighet i bergen 1 til 2
ganger i månden vil bli belønnet med sex og kanskje noe meir